Polityka prywatności

Ponieważ szanujemy Twoje prawo do prywatności i jesteśmy świadomi obowiązku jej chronienia, przygotowaliśmy dla Ciebie informację o tym jak wykorzystujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe.
Niniejsza polityka prywatności jest zgodna z RODO – rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

I. Administrator danych osobowych
Administratorem czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest firma MACHINERY SP. Z O.O. SP. K., z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Walczaka 25, kod poczt. 64-400, prowadząca sklep internetowy „KNUTH Polska”, zwany dalej „Sklepem internetowym”, uruchomiony pod adresem www.knuthpolska.pl

II. Kontakt w sprawie ochrony danych
Możesz się z nami skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw na adres e‑mail: biuro@knuthpolska.pl, a także na numer telefonu: 500 213 393 lub pisemnie na adres siedziby Administratora, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe
• w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w Regulaminie zakupów, w tym zapewnienia obsługi transakcji i rozliczenia finansowego, obsługi reklamacji i kontaktowania się z Tobą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
• w celach analitycznych – doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych usług na podstawie Twoich uwag na ich temat, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, a także w celach rozwiązywania problemów technicznych związanych z Twoim kontem w Sklepie internetowym, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• w celach archiwalnych, dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• w celu ustalenia Twojej odpowiedzialności w przypadku uzyskania przez nas wiadomości o korzystaniu przez Ciebie z usługi naszego sklepu internetowego niezgodnie z regulaminem lub obowiązującymi przepisami, dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
• w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości mojej obsługi, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, drogą elektroniczną (marketing bezpośredni) na podstawie udzielonej nam zgody marketingowej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO); jeżeli wyraziłeś na to zgodę, mamy prawo przetwarzać Twoje dane do celów marketingowych także wtedy, gdy nie wiąże już nas umowa i jej skutki.
Przetwarzając Twoje dane nie stosujemy zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.

IV. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy
Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:
– Podstawowe dane identyfikacyjne – Imię, nazwisko, adres (ulica, numer, kod pocztowy, miasto), e-mail, telefon
– Dane identyfikacyjne Twojej firmy – nazwa firmy, NIP

V. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe możemy powierzać do przetwarzania bądź udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
podwykonawcom (procesorom lub administratorom danych), czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych (jak np. biuro rachunkowe, kancelaria prawna) i innym niezależnym odbiorcom (jak np. kurierzy, firmy świadczące usługi telekomunikacyjne, firma hostingowa).

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VII. Okres przechowywania danych
1. Twoje dane pozyskane w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
2. Twoje dane niezbędne do celów analitycznych przechowujemy do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu i uzasadnisz, iż istnieją interesy, podstawowe prawa i wolności dotyczące Twojej osoby, które wymagają ochrony danych osobowych i mają nadrzędny charakter wobec naszego prawnie uzasadnionego interesu.
3. Twoje dane przetwarzane w celach archiwalnych i dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a także ustalenia odpowiedzialności w celu wypełnienia obowiązku prawnego  przechowywane będą zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
4.Twoje dane pozyskane dla potrzeb prowadzenia marketingu bezpośredniego przetwarzamy do czasu, aż cofniesz zgodę lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

VIII. Twoje prawa
Przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) prawo do usunięcia danych.
Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.
d) ograniczenia przetwarzania danych
Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, np. w celach analitycznych. Powinieneś/powinnaś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
f) prawo do przenoszenia danych:
Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv” dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś/dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: biuro@knuthpolska.pl lub zadzwoń pod numer: 500 213 393, względnie wyślij żądanie pocztą tradycyjną na adres podany w pkt. I.  Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:
• warunkiem zawarcia umowy
• dobrowolne
Jeżeli nie podasz danych:
• możemy odmówić zawarcia umowy

X. Informacja o źródle danych
Twoje dane uzyskaliśmy od Ciebie, za Twoją dobrowolną zgodą, w związku z realizacją umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, bądź w wyniku założenia przez Ciebie konta w prowadzonym przez nas Sklepie internetowym.

XI. Informacja o plikach cookies
Nasz sklep internetowy  nie  tworzy  plików  cookies  na  Twoim komputerze.
Wiedz jednak, że pliki  cookies  są na nim umieszczane za pośrednictwem knuthpolska.pl przez firmę Google.
Pliki te używane są anonimowo, wyłącznie w celu dostosowania oferty naszego Sklepu  internetowego  do  Twoich wymagań i analizy statystycznej.  Informacje pozyskane  z  plików  cookies  nie  są  zapisywane  w żadnej formie na serwerze  naszego Sklepu internetowego   a   dostępne  są  tylko  poprzez  panel administracyjny firmy Google dla administratora knuthpolska.pl i nie są nigdy łączone z Twoimi danymi osobowymi przetwarzanymi przez nas.
Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczenie na swoim urządzeniu plików cookies firmy Google i po zakończeniu odwiedzin w knuthpolska.pl  chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.